Free Marathi Microfiction Quotes by Chandrakant Pawar | 111736849

आयुष्यात प्रथम श्रमकार्य करताना शरीरभर स्वेद रोमांच येतात .त्याचा आनंद शरीराला खूप मोठ्या प्रमाणात अनुभवता येतो.

-Chandrakant Pawar

View More   Marathi Microfiction | Marathi Stories