Free Marathi Microfiction Quotes by Chandrakant Pawar | 111736854

शरीरात व्याप्त स्वेदगंधाची उन्मादकता यशस्वी होण्यासाठी श्रमाचे दर्शन उस्फूर्तपणे घडायला हवे.

-Chandrakant Pawar

View More   Marathi Microfiction | Marathi Stories