Free Gujarati Good Evening Quotes by Mukesh Dhama Gadhavi | 111759014

લોકો કહે છે મારો પણ સમય આવશે,
હું કહું છું કે મારો સમય હું ખુદ લાવીશ !!

View More   Gujarati Good Evening | Gujarati Stories