કહે છે કલમમાં શ્યાહી મને બનાવ,
કલ્પનાની છબી એમ ચિતરાય કંઈ...
Raahi
મારી જે દુનિયા છે એ એની નજરે છે,
કહે જો, એ નજરને એમ ચિતરાય કઈ....

- રોહિણીબા પરમાર " રાહી "

Gujarati Shayri by Rohiniba Parmar Raahi : 111764059

The best sellers write on Matrubharti, do you?

Start Writing Now