Free Gujarati Thought Quotes by ANAND SAMANI | 111765322

પ્રેમ કયારેય
ગેરહાજર નથી હોતું
પરંતુ આપણે
એની હાજરીની નોંધ
આપણી સગવડ
પ્રમાણે જ લઇએ છીએ.

-ANAND SAMANI

View More   Gujarati Thought | Gujarati Stories