હું સમર્પણ કરી દઉ મારી ક્ષણો ને તારા
ચરણોમાં મા,
જો તુ આવી મલે મને મારા સપનોમા.

Gujarati Shayri by Jayshree : 111776841

The best sellers write on Matrubharti, do you?

Start Writing Now