પાંખો કદાચ થાકી ગઈ લાગે છે,
પવનની લહેરે જોર એવું કર્યું છે.
Raahi
શ્વાસોના પતંગને દિશા નથી સુજતી,
સ્વપ્નોના તરંગે જોર એવું કર્યું છે.

- પરમાર રોહિણીબા " રાહી "
#પતંગ

Gujarati Shayri by Rohiniba Parmar Raahi : 111777344

The best sellers write on Matrubharti, do you?

Start Writing Now