પતંગ જેવું મન મારું, ઊંચે ઉડે નભ મા,
અરમાન ની ડોર સાથે મસ્ત ડોલે ગગન મા.

Gujarati Shayri by Jayshree : 111777805

The best sellers write on Matrubharti, do you?

Start Writing Now