દેહ તણા પાંજરામાં પુરાયેલા,
જીવ તણા આ પંછીને છૂટવું છે,
આઝાદીનો ખ્યાલ નથી એને,
છતાં પછડાટ કરીને છૂટવું છે.

- પરમાર રોહિણીબા " રાહી "

#Azadi

Gujarati Shayri by Rohiniba Parmar Raahi : 111778895

The best sellers write on Matrubharti, do you?

Start Writing Now