Free Gujarati Thought Quotes by Vatsal Trivedi | 111780282

દરેક વ્યક્તિને પોતાની જિંદગીમાં એક વાર તો પ્રેમ થયો જ હોય છે.
તમને પણ કોઈ વ્યક્તિ સાથે પ્રેમ થયો હશે નઈ
😊

-Vatsal Trivedi

View More   Gujarati Thought | Gujarati Stories