ભૂલ કાઢવી હોય તો બધાયની નીકળે;
પણ, ફૂલ ઉગાડવા હોય તો એક કૂંડુ પણ કાફી છે.

-રાજેન્દ્રકુમાર એન. વાઘેલા

Gujarati Quotes by રાજેન્દ્રકુમાર એન. વાઘેલા : 111780748

The best sellers write on Matrubharti, do you?

Start Writing Now