Free Gujarati Thought Quotes by Pandya Ravi | 111793435

કોઈના માટે એટલું જ કરવું જેટલું એ લાયક હોય..!!

-Pandya Ravi

View More   Gujarati Thought | Gujarati Stories