લખું કંઈક રોજ, શક્યતા એવી હોતી નથી,
લાગણીઓ કાગળ પર કંડારવી સહેલી હોતી નથી.

@B

Gujarati Shayri by Bindiya : 111793791

The best sellers write on Matrubharti, do you?

Start Writing Now