Free Gujarati Thought Quotes by Mayur Patel | 111797120

મને ભૂલી જવાનું કહી એમણે બધુ યાદ રાખ્યું છે..
પ્રેમમાં મારી યાદ નું નામ એમણે ફરિયાદ રાખ્યું છે..

View More   Gujarati Thought | Gujarati Stories