"श्री रेणुकामाता स्तोत्रं"

श्रीगणेशाय नमः । शिवां शान्तरूपां मनोवागतीतां निजानन्दपूर्णां सदाऽद्वैतरूपाम् । परां वेदगम्यां परब्रह्मरूपां भजे रेणुकां सर्वलौकैकवेद्याम् ॥ १॥

Marathi Motivational by Sudhakar Katekar : 111797663

The best sellers write on Matrubharti, do you?

Start Writing Now