જવાબદારીઓ જીવનની જાતે ઉંચકવી પડે,
મૃત્યુ ની મોજ થોડી કે ચાર ખભા મળે.


-Bindiya

Gujarati Shayri by Bindiya : 111803214
Veer 1 year ago

Jab tak jamevari he tab tak ham jinda he

अब ला इलाज हो गए है देव बाबू 1 year ago

શબ્દો ને સમજી શકો છો.....???

The best sellers write on Matrubharti, do you?

Start Writing Now