બસ કૃષ્ણ ને જોયો નથી રૂબરૂ મે ! પણ આજેય યે વૃંદાવન ની એક એક ગોપી ની પ્રતિમા માં જોયો છે .....

-Ashvin M Chauhan

Gujarati Whatsapp-Status by Ashvin M Chauhan : 111807466

The best sellers write on Matrubharti, do you?

Start Writing Now