ડગલે ને પગલે સાચા સહારા નથી મળતા ,ક્યાંક નાવ તો ક્યાંક કિનારા નથી મળતા .તમે થાકી ગયા છો અહીંયા તમારા શોધીને ,અમને ભીડમાં અમારા નથી મળતા...!!

Gujarati Whatsapp-Status by B________Gehlot : 111829864
Pari Boricha 5 months ago

Bs bv thay chhe have ho

The best sellers write on Matrubharti, do you?

Start Writing Now