જરુરી નથી કે કોસ્મેટિક વસ્તુઓનો કમાલ છે, ચેહરો જરા નિરખી ને જો જો કોઈ વ્યક્તિની અસર હશે ☺️💝💕💕
-Het

Gujarati Thought by Hetal : 111850210

The best sellers write on Matrubharti, do you?

Start Writing Now