જો તમારે સૂર્ય જેમાં ચમકવું હોય તો પહેલા તેની જેમ સળગતા પણ શીખવું પડશે.
-APJ Abdul Kalam

અબ્દુલ કલામનું જીવનચરિત્ર:
https://www.matrubharti.com/book/19936506/biography-of-abdul-kalam-in-gujarati

Gujarati Motivational by Dr. Rohan Parmar : 111850220

The best sellers write on Matrubharti, do you?

Start Writing Now