કદાચ મારી કલ્પિત દુનિયા નહિ પણ મારું વાસ્તવિક સ્વપ્ન બનીશ એવુ સ્વપ્ન જોવાની મારી અભિલાષા જ મને તારાથી બાંધતી જાય છે 💗

-vansh Prajapati .....,vishesh .

Gujarati Shayri by vansh Prajapati ......vishesh ️ : 111855230

The best sellers write on Matrubharti, do you?

Start Writing Now