*અંતરનો અજવાશ*
https://www.matrubharti.com/book/19939351/the-light-of-distance
"જો તું તારી જાતને રોકી ન શકે અને એવું લાગે કે તું જિજ્ઞાસાથી મરી જઈશ, તો ટીકા કરવાને બદલે પ્રશ્નો પૂછવા અને યોગ્ય માહિતી મેળવવી વધુ સારું રહેશે."

*એક સરસ મજાની ટૂંકીવાર્તા*

*© શમીમ મર્ચન્ટ*

Gujarati Story by SHAMIM MERCHANT : 111862437

The best sellers write on Matrubharti, do you?

Start Writing Now