તો સ્વપ્નમાં ચૂમીઓ કરતો'તો ત્યાં મારે ગાલ કોણ ઘસરકો કરી ગયું?
પ્રિયા બોલી: હે ! મારા પિયુડા! હું ન્હોતી બિલાડું તારી મૂછ ચાટી ગયું !
😄😄🙏🏿😄😄
- वात्सल्य

Gujarati Jokes by वात्सल्य : 111865264

The best sellers write on Matrubharti, do you?

Start Writing Now