ભૂલ થી ભૂલ કરવી નથી હોતી છતાં ભૂલ થાય છે તે નરી આંખે દેખાવા છતાં લોકો ભૂલ કરી દે છે.
😀😀😀😀😀😀
-वात्सल्य

Gujarati Whatsapp-Status by वात्सल्य : 111866183

The best sellers write on Matrubharti, do you?

Start Writing Now