મોડી રાતના ઉજાગરા મંજુર તો એને પણ નહીં હોય,
પણ આ મારી સાથે કરેલી બેવફાઈ એને સુવા નહીં દે !!

-Mewada Hasmukh

Gujarati Romance by Mewada Hasmukh : 111866380

The best sellers write on Matrubharti, do you?

Start Writing Now