આપણે જાણીએ છીએ પણ માનવા રાજી નથી કે આપણા સામાજિક માળખામાં વધી રહેલી એકલતા એ ડાયાબીટીસ, હૃદયરોગ કે કેન્સર કરતાં પણ વધુ જીવલેણ બની રહી છે. 😒🥀

સંબંધમાં લોકો એકબીજાનો એટલો ઉપયોગ કરી રહ્યા છે કે માત્ર આનંદ, રાજીપો કે દરકાર કોઈ સંબંધને ટકાવી શકે કે તેનું પરિણામ હોઈ શકે એ માની શકવાનું મુશ્કેલ બની રહ્યું છે ત્યારે, તમને જો આ રચના તમારા મનનાં ભાવોને અવાજ આપતી જણાય તો, તેને સ્વજનો સુધી પહોંચાડજો અને મને લખીને જણાવજો.. 👇👇👇✍️🙏

https://swatisjournal.com/aapi-shako-to-a-gujarati-poetry

-

-

-

#swatisjournal #gujarati #gujaratipoem #poetry #feelings #emotions #spilledink #poetryisnotdead #writingcommunity #wordporn #creativewriting #wordsmith #poetsociety #indianwriter #indiblogger

Gujarati Poem by Swati Joshi : 111866436

The best sellers write on Matrubharti, do you?

Start Writing Now