વાટ જોતો રહ્યો એની ખરા બપોરે,

અંતે મળ્યા ત્યારે બોલ્યા કે તડકે કેમ ઉભા છો....

Gujarati Romance by Parmar Narvirsinh : 111875853

The best sellers write on Matrubharti, do you?

Start Writing Now