મે ક્યાં કવિતા લખી છે..
મે તો ફક્ત વાત કહી છે...
તારા અછાંદસ વખાણ ની..

-Mewada Hasmukh

Gujarati Whatsapp-Status by Mewada Hasmukh : 111875925

The best sellers write on Matrubharti, do you?

Start Writing Now