ખોવાયુ છે જિંદગીનું એ અનમોલ નજરાણું
આંખોમાં પલકોએ સંતાડ્યું હતુ ક્યાંક,
મલ્યું તો આંખોથી વહેતાં ખારા જલમાં સરીજતુ.

Gujarati Shayri by Saroj Bhagat : 111877255
New bites

The best sellers write on Matrubharti, do you?

Start Writing Now