આંસુ હૃદયના હમદર્દ બની સર્યા કે હૈયાની તડપ ઠરે,

દોસ્ત! હૃદયના દર્દની અતિરેક પીડા આંસુથી થોડી ઠરે?

Gujarati Whatsapp-Status by Falguni Dost : 111877327

The best sellers write on Matrubharti, do you?

Start Writing Now