તું..
ઓળખી શકે દૂરથી મને,
મોરપીંછ
હાથમાં લઈ બેઠી જો

-Mewada Hasmukh

Gujarati Whatsapp-Status by Mewada Hasmukh : 111878458

The best sellers write on Matrubharti, do you?

Start Writing Now