પોતાના જલ, જંગલ અને જમીન ના રક્ષણ માટે ૨૪વર્ષની યુવાવયે અંગ્રેજો, ઈસાઈ મિશનરીઓ, સામંતો, જમીનદારો સામે ઉલ્ગુલાન ની હુંકાર ભરી સમસ્ત આદિવાસી સમાજને એકજૂટ કરનાર મહાન બહુજન જનનાયક ધરતી આબા બિરસા મુંડાજી ના શહાદત દિન નિમિતે શત શત નમન.💐

Gujarati Blog by Harsh Parmar : 111879984

The best sellers write on Matrubharti, do you?

Start Writing Now