તૃષા તડપે
લાગણીની પરબે
ઝંખે ઝાઝવું.

-S U K E T U

Gujarati Good Evening by S U K E T U : 111895374

The best sellers write on Matrubharti, do you?

Start Writing Now