અઢી અક્ષરે
અડધી જીંદગી હચમચાવી કાઢી.
"ઇશ્ક"


Anv

Gujarati Good Night by aateka Valiulla : 111216537
Nilesh D Chavda 3 years ago

Ha ho sachi vat chhe didi

jd 4 years ago

Sachi vat Che

The best sellers write on Matrubharti, do you?

Start Writing Now