લો આજ મેહુલિયો આયો અમ દ્વારે ધીમી ધીમી ધારે,
ગર્જ્યો પણ એને શરમ નડી શું મારું સ્વાગત થશે?

આજે થાકેલા સઘળાં મોરલાઓએ સંપ કર્યો એક હારે,
સૌ સઘળાં ચૂપ છે, ને મારી પાસે ઢેલ કે પીંછા નથી..!!

#ભાર્ગવ જાની
૨૨-૦૭-૨૦૧૯

Gujarati Good Night by Bhargav Jani : 111222110

The best sellers write on Matrubharti, do you?

Start Writing Now