લાગણી ના મધદરિયે હું ઉભો,
એક કિનારો વેરાન છે તો,
બીજા કિનારે છલોછલ લાગણી છે છલકાય,
નથી ડૂબી શકતો કે ,
નથી તરી શકતો.
-@nugami.

English Blog by patel : 111223719

The best sellers write on Matrubharti, do you?

Start Writing Now