જ્યારે આંખે થોડી ઝાંખપ આવે ને,
ત્યારે દિલની છારી દૂર કરીને

ફરી તું પહેલા જેવી જ મુલાયમ મળે,
તેવું દિવા સ્વપ્ન નીરખું છું..!!?

#ભાર્ગવ જાની
#૦૬/૦૯/૨૦૧૯

Gujarati Good Night by Bhargav Jani : 111250235

The best sellers write on Matrubharti, do you?

Start Writing Now