સવારે ઍડમીન પત્ની ને કહે કે: પતિ અને પત્ની નો સંબંધ તો રોટલી અને શાક જેવો હોય છે.

પત્ની વિચારે છે કે વાત તો સાચી છે યાર.

પણ પછી થોડીવારે પત્નીને યાદ આવે છે કે, રોટલી સાથે તો 2-3 શાક હોય.

ત્યારથી ઍડમીન સાહેબ ગાયબ છે. કોઈને મળે તો કહેજો શાક રાહ જોવે છે.
😀😃😄😆😅😂

Gujarati Jokes by Bhavik Modi : 111344774

The best sellers write on Matrubharti, do you?

Start Writing Now