Free Gujarati Thought Quotes by અશોક ખાટસૂરિયા | 111405995

"મનને મારીને જીવાયેલા જીવનનો કો સાર ન હોય"
#સાર

View More   Gujarati Thought | Gujarati Stories