Free English Blog Quotes by Jay Makwana | 111452339

!મામા ની ભાણી નખરાળી!

*ઓ ઓ ઓ ઓ.

"રે તું હઠીલી.
"રે તું મધુર સ્મિત તારું.
"રે તું કાલી કાલી વાતો તારી.
"રે તું ઘરમાં ઘરમાં હોય અવાજ તારો.
"રે તું સારું સારું ખાવાં ની ભુખ તું.
"રે તું દરિયો કરે તોફાન એ તું.
"રે તું વાલી વાલી , તારા નખરાં નો પાર નહીં હો.

"રે તું ભાઈનીબહેન નખરાળી એથી નખરાળી મામા ની લાડકી ભાણી બાપરે તું જબરી નખરાળી....
** ઓ નખરાળી **

View More   English Blog | English Stories