Free English Blog Quotes by Nirali Kamboya | 111489537

#bittertruth
માણસ બદલાય છે જ્યારે પહેલા જેવા દિવસ અને રાત નથી રહેતી ,
દોસ્ત તો રહે છે સાર

read more

View More   English Blog | English Stories