Free Gujarati Shayri Quotes by Divya Shinde | 111533317

સપનું નથી હું એનું કે પુરુ જ થાય
પડછાયો છું એનો જે સાથે જ જાય..

View More   Gujarati Shayri | Gujarati Stories