સુરત નજીક ડુમસના દરિયા કાંઠે આવેલા એક ભવ્ય ફાર્મ હાઉસમાં સુરતના એક પ્રતિષ્ઠિત બીજનેસમેનનું ખૂંન થઈ જાય છે. આ ખૂન કેસ ઉકેલવા માટે સુરતમાં નવા જ આવેલા બાહોશ એસ.પી રિષભ ત્રિવેદીની નિમણૂક થાય છે. આ સાથે જ શરૂ થાય છે એક ઇન્વેસ્ટિગેશન જેમાં રાહસ્યના એક પછી એક પળ ખુલતા જાય છે. જેમ જેમ ઇન્વેસ્ટિગેશન આગળ વધે છે તેમ તેમ નવા નવા રહસ્યો સર્જાય છે. આ ફાર્મહાઉસ પર શુ આ પહેલો જ ગુનો થયો છે કે પછી ગુનાની હરમાળાનો એક મણકો છે. આ બધા પ્રશ્નોના જવાબ મેળવવા વાંચો મારી નોવેલ "વેધ ભરમ". એકવાર વાંચવાની શરૂ કરશો પછી તમે છોડી નહીં શકો તેવી રહસ્ય અને રોમાંચથી ભરપૂર છે.

પ્રકરણ-1
https://www.matrubharti.com/book/19887661/vedh-bharam-1

પ્રકરણ-2
https://www.matrubharti.com/book/19888261/vedh-bharam-2

પ્રકરણ-3
https://www.matrubharti.com/book/19888885/vedh-bharam-3

પ્રકરણ-4
https://www.matrubharti.com/book/19889391/vedh-bharam-4
પ્રકરણ-5
https://www.matrubharti.com/book/19890081/vedh-bharam-5
પ્રકરણ-6
https://www.matrubharti.com/book/19890747/vedh-bharam-6
પ્રકરણ-7
https://www.matrubharti.com/book/19891192/vedh-bharam-7
પ્રકરણ-8
https://www.matrubharti.com/book/19891991/vedh-bharam-8
પ્રકરણ-9
https://www.matrubharti.com/book/19892657/vedh-bharam-9
પ્રકરણ-10
https://www.matrubharti.com/book/19893269/vedh-bharam-10
પ્રકરણ-11
https://www.matrubharti.com/book/19893909/vedh-bharam-11
પ્રકરણ-12
https://www.matrubharti.com/book/19894528/vedh-bharam-12

Gujarati Book-Review by hiren bhatt : 111560606

The best sellers write on Matrubharti, do you?

Start Writing Now