Free Gujarati Motivational Quotes by Sachin Soni | 111578450

એકલતાં હાલનાં સમયનું ખરું નાણું છે,
બાકી આસપાસ ફરતાં બધાં પરમાણું છે.

-Sachin Soni

View More   Gujarati Motivational | Gujarati Stories