રહેવું છે તારા અંતર ના ઓરડામાં,
શીતળતા દેખાય છે તારી પાંપણમાં,
થોડું રોકાણ કરવું છે તેના છાંયડામાં...

Gujarati Shayri by Komu : 111598743

The best sellers write on Matrubharti, do you?

Start Writing Now