Free Marathi Thought Quotes by Bunty Ohol | 111632686

मि तुझ्या खूप प्रेम करत आहे, पण तूच सांग तू ही माझ्या वर प्रेम करतेस का... Tp?😢

-Bunty Ohol

View More   Marathi Thought | Marathi Stories