રંગ બદલે છે ને પાન ત્યારે જ
ખરી જાય છે,
બાકી તો એને સાચવવામાં
વૃક્ષ નું શું જાય છે??🍂

-Anurag joshi

Gujarati Motivational by Anurag joshi : 111644358

The best sellers write on Matrubharti, do you?

Start Writing Now