ફુલની જેમ અમે સાચવી રાખ્યુ છે હ્રદય,
દર્દ આપો તો જરા જોઇ વિચારી આપો...💕

-Anurag joshi

Gujarati Shayri by Anurag joshi : 111644391

The best sellers write on Matrubharti, do you?

Start Writing Now