નસીબ હશે તો મળીશું જરૂર પણ ત્યારે તમે અમારા માટે અજનબી હશો.

-Kuldeep Parikh

Gujarati Whatsapp-Status by Kuldeep Parikh : 111658580

The best sellers write on Matrubharti, do you?

Start Writing Now