દુનિયા તો મૂર્ખ બની જાય છે
મારા હસવાથી તલાશ એની છે
જે આંખોમાં ભીનાશ પારખી લે

-Ãadát

Gujarati Shayri by Ãadát : 111672888

The best sellers write on Matrubharti, do you?

Start Writing Now